Zieke werknemer weigert gesprek werkgever

Zieke Werknemer weigert gesprek

Het is al lastig genoeg als je een conflict hebt met een van jouw werknemers. Wanneer dit een zieke werknemer betreft wordt de zaak nog wat ingewikkelder. Als een zieke werknemer een gesprek met de werkgever weigert is het belangrijk om jouw rechten en plichten te weten.

Wat zijn de rechten en plichten van een zieke werknemer?

Een zieke werknemer moet zijn ziekte melden op de afgesproken manier bij de werkgever. Hij is hierbij niet verplicht om details te geven. De werknemer moet echter wel de benodigde informatie verschaffen wanneer een arbodienst ingeschakeld wordt. Dit omdat de arbodienst verantwoordelijk is voor het bepalen of een medewerker recht heeft op loon. De arbodienst moet ook de werkgever kunnen informeren over het proces, herstel en de re integratie op de werkvloer. Toch moet de medewerker wel toestemming geven voor het delen van die informatie met de werkgever. De medewerker kan er ook voor kiezen om de werkgever zelf op de hoogte te houden. 


Het kan zijn dat je het als zieke werknemer niet eens bent met het oordeel en advies van de bedrijfsarts. Het is dan ook jouw recht om een second opinion aan te vragen. Het is wel de bedoeling dat de werknemer zich aan de re-integratieverplichtingen en afspraken met betrekking tot controle houdt. Als de werknemer zich hier niet aan houdt dan kan dit gevolgen hebben voor het loon. Dit is dan ook een belangrijke factor voor een spoedig proces voor zowel de werknemer als de werkgever.

Wat zijn de plichten van de werkgever bij ziekte?

Niet alleen de werknemer heeft plichten, ook de werkgever heeft zich aan bepaalde regels te houden. Zo moet iedere werkgever een ziekteverzuim beleid hebben. Hierin staat het protocol beschreven. Daarnaast moet een werkgever ook een interne of externe arbodienst inschakelen voor ondersteuning bij het begeleiden van een zieke werknemer. Tevens is de werkgever verplicht om de ziekmelding binnen 4 dagen aan te geven bij de arbodienst. Een belangrijke plicht van de werkgever is dat hij terughoudend moet zijn bij het direct benaderen van een zieke werknemer als het om controle van de ziekte gaat. Dit kan in sommige gevallen tot een conflict leiden, en door de arbodienst te betrekken zou dit risico zo veel mogelijk voorkomen worden.

Een gesprek aangaan met een zieke medewerker

Als een werknemer langdurig ziek is, dan is het zaak voor de werkgever om een gesprek aan te gaan met de werknemer. Dit is een essentieel onderdeel van een goede re-integratie van de werknemer na het langdurig ziek zijn. Een snelle terugkeer is voor zowel werknemer als werkgever fijn. Er moet echter wel uitgekeken worden dat dit gesprek niet leidt tot een arbeidsconflict. Het is daarom belangrijk voor de werkgever om goed te luisteren, irritaties in toom te houden en duidelijke vragen te stellen. Ook is het belangrijk om oplossingsgericht te denken. Er zijn een aantal onderwerpen die sowieso besproken moeten worden met de werknemer. De gezondheid van de medewerker en de prognose van de ziekte voorop. Daarna moet er gekeken worden naar wat de medewerker nog kan doen op de werkvloer. Wat zijn de mogelijkheden? Is het een idee om de werknemer tijdelijk een andere functie te geven? Of lichtere werkzaamheden

Zieke werknemer weigert gesprek met werkgever

Als een medewerker te ziek is om op gesprek te komen, zich aangevallen voelt door het verzoek om op gesprek te komen of ziek is na een arbeidsconflict, dan kan het zijn dat de zieke werknemer een gesprek met de werkgever weigert. In sommige gevallen kan een bestaand conflict hierdoor erger worden, maar het kan er ook voor zorgen dat er een conflict ontstaat die er eerder nog niet was. In dit geval komen we terug op wat we net besproken hebben bij de plichten van de werkgever. De arbodienst kan contact opnemen met de werknemer om het risico op een conflict te verminderen. Het oordeel van de arbodienst is in dit soort gevallen leidend. De arbodienst zal de werkgever informatie doorspelen die hij nodig heeft, zoals het wel of niet doorbetalen van het loon. Dit betekent niet dat je als werkgever de hoop maar moet opgeven. Het is belangrijk om een goede arbeidsrelatie te onderhouden. Lukt dit niet omdat de zieke werknemer een gesprek weigert met de werkgever? Dan is het verstandig om een gespreksbemiddelaar te benaderen. 

Onpartijdige gespreksbemiddelaar bij weigeren gesprek werkgever

De emoties kunnen af en toe hoog oplopen, vooral als er al een arbeidsconflict aanwezig was. Toch is communicatie zeer belangrijk voor de re-integratie van een zieke werknemer. Als er geen normaal gesprek kan plaatsvinden omdat de werknemer dit weigert, of de emoties te hoog oplopen, dan is het verstandig om een onpartijdige gespreksbemiddelaar te benaderen. De gespreksbemiddelaar slaat tevens officiële gespreksverslagen op die van belang kunnen zij voor de positie bij een uit de hand gelopen arbeidsconflict.

Hoe kunnen wij helpen?

Het is natuurlijk heel vervelend wanneer een zieke werknemer een gesprek weigert met de werkgever. De werkgever wilt de werknemer graag weer helpen om aan het werk te gaan. Communicatie is een van de belangrijkste dingen op de werkvloer. Zonder goede communicatie kan een bedrijf niet goed werken. De werknemer kan tevens ook flink wat last ervaren van een slechte communicatie. Wij willen beide partijen daarom helpen bij het gesprek. Wij hebben onpartijdige gespreksbemiddelaars in ons team zitten die landelijk beschikbaar zijn. Heb jij te maken met een arbeidsconflict of een zieke werknemer die een gesprek weigert? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Deel deze artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *