Wat is jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht : Iedereen heeft wel eens kattenkwaad uitgehaald als kind, maar op een gegeven moment is het geen kattenkwaad meer, maar gewoon criminaliteit. Het is belangrijk om kinderen vanaf een jonge leeftijd al de regels mee te geven over wat wel en niet mag. Ook als vriendjes iets wel doen, is het soms beter om er niet in mee te gaan.

Voor wie is het jeugdstrafrecht toepasselijk?

Het jeugdstrafrecht is, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld voor de jeugd. Hieronder verstaan wij jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze jongeren zijn nog te jong om volgens het volwassen strafrecht berecht te worden, daarom hebben we jeugdstraffen.
Er zijn ook uitzonderlijke gevallen waarin iemand van tussen de 18 en 21 volgens het jeugdstrafrecht veroordeelt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding geeft. Hiermee wordt bedoeld dat de dader een ontwikkelingsachterstand heeft, zij het emotioneel of verstandelijk.

Hoe zit het dan met kinderen jonger dan 12 jaar?
Natuurlijk is het niet zo dat kinderen jonger dan 12 jaar gewoon hun gang kunnen gaan. Wanneer iemand jonger dan 12 jaar zich schuldig maakt aan een strafbaar feit, zal de gemeente maatregelen nemen om antisociaal en agressief gedrag te signaleren en tegen te gaan.

Soorten Jeugdstraffen

Bureau Halt

Als je ook maar een klein beetje met foute groepen omging vroeger, dan zul je wel eens gehoord hebben van bureau Halt. Je kunt het in principe zien als een soort tussenstation. Als jongeren tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit hebben gepleegd, en deze licht van aard is, dan kunnen zij doorgestuurd worden naar bureau Halt.
Een Halt-straf geeft jongeren de kans om hun fout recht te zetten. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door hun excuses aan te bieden, of eventuele schade te vergoeden.
Niet alleen de politie heeft de mogelijkheid om jongeren naar Halt te sturen, ook een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) kan jongeren doorverwijzen.
Niet alle strafbare feiten komen in aanmerking voor een Halt-straf. Het moet gaan om bijvoorbeeld openbare dronkenschap, baldadigheid, schoolverzuim, diefstal en ga zo maar door. Ook moet de jongere het eens zijn met de verwijzing. Bureau Halt is altijd op vrijwillige basis. Wordt ervoor gekozen om niet naar Halt te gaan? Dan komt de jongere alsnog in contact met Justitie.
Buiten een Halt-straf om, kan de jongere ook nog een boete krijgen. De rechter of officier van justitie heeft het gezag over de hoogte van de boete.

Taakstraf

Een taakstraf kan ook opgelegd worden. Onder taakstraf wordt verstaan een werkstraf, een leerstraf, of een combinatie hiervan. Deze zijn altijd onbetaald. De taakstraf wordt overzien door de Raad voor de Kinderbescherming. Een taakstraf mag maximaal 240 uur duren, waar een werkstraf, of combinatie, 480 uur mag duren. Ook kan de rechter beslissen dat er, naast de taakstraf, een boete of jeugddetentie van maximaal drie maanden moet komen.

Jeugddetentie

Een jeugddetentie is heel anders dan volwassen detentie. De jongeren komen in een justitiële jeugdinrichting terecht waar zij ook les krijgen. Dit kunnen normale schoollessen zijn, maar daarnaast kunnen zij ook les krijgen in sociale vaardigheden of woedebeheersing. Jongeren tussen de 12 en 15 mogen maximaal 1 jaar in detentie zitten. Voor jongeren van 16 of 17 jaar is dit maximaal 2 jaar.
Er bestaat ook nog zoiets als nachtdetentie. Hierbij mogen de jongeren overdag gewoon naar school, maar zitten zij alle andere uren in een justitiële jeugdinrichting.

Gedragsbeïnvloedende maatregel


Soms is een opsluiting een te zware straf, en een voorwaardelijke straf juist te licht. Dan wordt er gekozen voor een tussenstation, namelijk de gedragsbeïnvloedende maatregel. Hierbij krijgt de jongere één of meerdere trainingen of behandelingen. Dit zou hen moeten helpen om bijvoorbeeld van drugs en alcohol af te blijven. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop hiervan.

Jeugdstrafrecht : Iedereen heeft wel eens kattenkwaad uitgehaald als kind, maar op een gegeven moment is het geen kattenkwaad meer, maar gewoon criminaliteit. Het is belangrijk om kinderen vanaf een jonge leeftijd al de regels mee te geven over wat wel en niet mag. Ook als vriendjes iets wel doen, is het soms beter om er niet in mee te gaan.

Voor wie is het jeugdstrafrecht toepasselijk?

Het jeugdstrafrecht is, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld voor de jeugd. Hieronder verstaan wij jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze jongeren zijn nog te jong om volgens het volwassen strafrecht berecht te worden, daarom hebben we jeugdstraffen.
Er zijn ook uitzonderlijke gevallen waarin iemand van tussen de 18 en 21 volgens het jeugdstrafrecht veroordeelt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding geeft. Hiermee wordt bedoeld dat de dader een ontwikkelingsachterstand heeft, zij het emotioneel of verstandelijk.

Hoe zit het dan met kinderen jonger dan 12 jaar?
Natuurlijk is het niet zo dat kinderen jonger dan 12 jaar gewoon hun gang kunnen gaan. Wanneer iemand jonger dan 12 jaar zich schuldig maakt aan een strafbaar feit, zal de gemeente maatregelen nemen om antisociaal en agressief gedrag te signaleren en tegen te gaan.

Soorten Jeugdstraffen

Bureau Halt

Als je ook maar een klein beetje met foute groepen omging vroeger, dan zul je wel eens gehoord hebben van bureau Halt. Je kunt het in principe zien als een soort tussenstation. Als jongeren tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit hebben gepleegd, en deze licht van aard is, dan kunnen zij doorgestuurd worden naar bureau Halt.
Een Halt-straf geeft jongeren de kans om hun fout recht te zetten. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door hun excuses aan te bieden, of eventuele schade te vergoeden.
Niet alleen de politie heeft de mogelijkheid om jongeren naar Halt te sturen, ook een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) kan jongeren doorverwijzen.
Niet alle strafbare feiten komen in aanmerking voor een Halt-straf. Het moet gaan om bijvoorbeeld openbare dronkenschap, baldadigheid, schoolverzuim, diefstal en ga zo maar door. Ook moet de jongere het eens zijn met de verwijzing. Bureau Halt is altijd op vrijwillige basis. Wordt ervoor gekozen om niet naar Halt te gaan? Dan komt de jongere alsnog in contact met Justitie.
Buiten een Halt-straf om, kan de jongere ook nog een boete krijgen. De rechter of officier van justitie heeft het gezag over de hoogte van de boete.

Taakstraf

Een taakstraf kan ook opgelegd worden. Onder taakstraf wordt verstaan een werkstraf, een leerstraf, of een combinatie hiervan. Deze zijn altijd onbetaald. De taakstraf wordt overzien door de Raad voor de Kinderbescherming. Een taakstraf mag maximaal 240 uur duren, waar een werkstraf, of combinatie, 480 uur mag duren. Ook kan de rechter beslissen dat er, naast de taakstraf, een boete of jeugddetentie van maximaal drie maanden moet komen.

Jeugddetentie

Een jeugddetentie is heel anders dan volwassen detentie. De jongeren komen in een justitiële jeugdinrichting terecht waar zij ook les krijgen. Dit kunnen normale schoollessen zijn, maar daarnaast kunnen zij ook les krijgen in sociale vaardigheden of woedebeheersing. Jongeren tussen de 12 en 15 mogen maximaal 1 jaar in detentie zitten. Voor jongeren van 16 of 17 jaar is dit maximaal 2 jaar.
Er bestaat ook nog zoiets als nachtdetentie. Hierbij mogen de jongeren overdag gewoon naar school, maar zitten zij alle andere uren in een justitiële jeugdinrichting.

Gedragsbeïnvloedende maatregel


Soms is een opsluiting een te zware straf, en een voorwaardelijke straf juist te licht. Dan wordt er gekozen voor een tussenstation, namelijk de gedragsbeïnvloedende maatregel. Hierbij krijgt de jongere één of meerdere trainingen of behandelingen. Dit zou hen moeten helpen om bijvoorbeeld van drugs en alcohol af te blijven. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop hiervan.

Adolescentenstrafrecht

Voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar zijn er meer mogelijkheden voor het strafrecht. Deze regeling zorgt ervoor dat het jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht beter op elkaar aansluiten. Er wordt bij het adolescentenstrafrecht vooral gekeken naar de ontwikkelingsfase van de dader. Zo kan een 23 jarige bijvoorbeeld gestraft worden volgens het jeugdstrafrecht, en een 16 of 17 jarige volgens het commune strafrecht. Ook wordt er gekeken naar de leeftijd waarop de jongere en jongvolwassenen het delict gepleegd hebbe

Uitzonderlijke situaties

In enkele situaties is het mogelijk om een 16 of 17 jarige als een volwassen persoon te berechten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om een ernstig strafbaar feit zoals moord of verkrachting. Toch is dit niet verplicht volgens de wet, het is simpelweg een mogelijkheid.

Naar de rechter

Soms kan het zijn dat de zaak naar de kinderrechter moet, je hebt wel een advocaat nodig dan. In dit geval is het verplicht dat de ouders aanwezig zijn bij de rechtszaak. Dit is vooral interessant voor de rechter, zo krijgt hij namelijk een beter beeld van de gezinssituatie. Als de ouders niet komen opdagen, dan kan de rechter een ‘bevel tot medebrenging’ afgeven. Dit betekent dat de politie de ouders dan thuis kan ophalen. Een zitting is nooit openbaar als het om een minderjarige gaat. De uitzondering op de regel is wanneer de minderjarige een strafbaar feit heeft gepleegd met een groep meerderjarigen.
Het is toegestaan om een minderjarige in voorlopige hechtenis te houden. De kinderrechter wordt hier altijd bij betrokken. De rechter zal ook altijd kijken of de voorlopige hechtenis onder bepaalde voorwaarden kan worden geschorst, bij het volwassen strafrecht is dit niet het geval. De rechter kan er ook voor kiezen om een minder ingrijpende vorm van voorlopige hechtenis op te leggen. Denk hierbij aan huisarrest of nachtdetentie. Het is de bedoeling dat de situatie zo weinig mogelijk stress oplevert voor het kind.

Hoger beroep

Ook bij minderjarigen is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak bij jeugdstrafrecht. Heb je hier hulp bij nodig, of wil je weten wat er voor jouw zaak allemaal mogelijk is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, dan kijken wij samen wat de mogelijkheden zijn.

Deel deze artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *