Wat is een arbeidsconflict?

wat is een arbeidsconflict

Arbeidsconflict: Heb jij weer. Loopt het net eindelijk lekker tussen jou en je leidinggevende, komt er weer een vervanger zijn functie vervullen. Maar goed, eerlijk is eerlijk en je zult ook deze leidinggevende gewoon een kans geven. Toch voelt het voor jou alsof de nieuwe leidinggevende wel heel goed kan zeuren. Het is zelfs zo erg dat je het niet langer kunt aanhoren, en je zegt er wat van. Helaas loopt het helemaal uit de hand en is het uitgelopen tot een arbeidsconflict.

Wat is een arbeidsconflict?

De meeste mensen hebben wel eens een meningsverschil, dit hoeft dan ook niet gelijk te leiden tot een arbeidsconflict. We spreken van een arbeidsconflict wanneer het echt invloed gaat hebben op het werk. Denk hierbij aan een moeizame relatie met de leidinggevende, of veelvoudig ziek zijn. Bij een arbeidsconflict gaat het er dus om dat de meningsverschillen zo strak tegenover elkaar staan, dat het van kwaad tot erger gaat. Uiteindelijk gaan jullie allebei niet meer met plezier naar het werk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Hoe ontstaat een arbeidsconflict?

Negen van de tien keer begint het altijd met een meningsverschil. We zijn nu eenmaal allemaal mensen, en we hebben allemaal een eigen mening. Daar is natuurlijk niets mis mee. Wanneer één of allebei de partijen dit verschil echter niet los kunnen laten, kan het mislopen. Een arbeidsconflict kan ook ontstaan omdat je te vaak ziek bent. Ook kan jouw werkgever van mening zijn dat je niet voldoet aan de verwachtingen voor de functie die je uitvoert.

Hoe los ik een arbeidsconflict op?

In eerste instantie is het gebruikelijk om het conflict zelf met jouw werkgever te bespreken. Probeer samen tot een oplossing te komen. Leg duidelijk uit wat jou dwarszit, en waarom. Misschien hebben jullie het allebei wel compleet verkeerd begrepen, en zitten jullie gewoon op een lijn. Het is vaak moeilijk om iemand te begrijpen als je al in een discussie terecht bent gekomen. Het enige wat jij op dat moment dan nog wilt doen is de ander jouw punt laten begrijpen, precies op de manier hoe jij het zegt. Maar de andere partij kan precies hetzelfde bedoelen, maar het op een andere manier uitleggen. Vaak ligt daar de miscommunicatie, en dan is het probleem al gauw opgelost door er op een ander moment rustig over te praten.

Mediation bij arbeidsconflict

Lukt het niet om het vuur te doven door een gesprek aan te gaan op een ander moment? Dan wordt het tijd om een mediator in te schakelen. Arbeidsmediation kun je een beetje zien als de mediation na een scheiding. Jullie willen allebei tot een zo goed mogelijk resultaat komen, zonder al te veel te verliezen. De mediator zal met beide partijen rond de tafel gaan zitten en luisteren naar het probleem. Hij of zij zal dan onderzoeken wat een gepaste oplossing kan zijn om hete conflict te beëindigen. Soms zal dit een compromis moeten zijn. Het doel van een mediator is altijd dat beide partijen gewoon weer het werk kunnen hervatten zonder problemen. Je blijft ook niet in een relatie waar jullie allebei ongelukkig zijn, toch?

Jurist bij arbeidsconflict

Soms is het beter om een jurist om hulp te vragen dan een mediator. De jurist zal jou altijd bijstaan in het contact met jouw werkgever. Wellicht is het mogelijk om op een andere afdeling te werken, of onder een andere leidinggevende te vallen. Is er echt geen enkele oplossing mogelijk waardoor het arbeidsconflict opgelost kan worden? Dan kan de jurist aansturen op een ontslag met wederzijdse goedkeuring. Een jurist houdt jouw belangen zo veel mogelijk in het oog.

Voor een werkgever is dit niet altijd de beste optie, zij moeten namelijk compenseren voor de financiële gevolgen van het ontslag. Ook moeten zij het op zo’n manier vaststellen, dat je nog steeds het recht behoudt op een WW uitkering. Gelukkig hoef jij je hier allemaal geen zorgen om te maken. De jurist zal met jouw werkgever onderhandelen over deze voorwaarden. Alle afspraken die zij maken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

In deze overeenkomst kun je zien wat de hoogte is van het ontslagvergoeding, ontslagdatum, opzegtermijn, vervallen concurrentiebeding en meer. Het is belangrijk dat je deze overeenkomst niet gelijk tekent. Zorg eerst dat je alles goed gelezen hebt, en inderdaad akkoord bent met elk woord wat geschreven staat. Het is tevens ook mogelijk om te onderhandelen over deze overeenkomst, ook nadat deze al opgesteld is.

Arbeidsconflict: Heb jij weer. Loopt het net eindelijk lekker tussen jou en je leidinggevende, komt er weer een vervanger zijn functie vervullen. Maar goed, eerlijk is eerlijk en je zult ook deze leidinggevende gewoon een kans geven. Toch voelt het voor jou alsof de nieuwe leidinggevende wel heel goed kan zeuren. Het is zelfs zo erg dat je het niet langer kunt aanhoren, en je zegt er wat van. Helaas loopt het helemaal uit de hand en is het uitgelopen tot een arbeidsconflict.

Wat is een arbeidsconflict?

De meeste mensen hebben wel eens een meningsverschil, dit hoeft dan ook niet gelijk te leiden tot een arbeidsconflict. We spreken van een arbeidsconflict wanneer het echt invloed gaat hebben op het werk. Denk hierbij aan een moeizame relatie met de leidinggevende, of veelvoudig ziek zijn. Bij een arbeidsconflict gaat het er dus om dat de meningsverschillen zo strak tegenover elkaar staan, dat het van kwaad tot erger gaat. Uiteindelijk gaan jullie allebei niet meer met plezier naar het werk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Hoe ontstaat een arbeidsconflict?

Negen van de tien keer begint het altijd met een meningsverschil. We zijn nu eenmaal allemaal mensen, en we hebben allemaal een eigen mening. Daar is natuurlijk niets mis mee. Wanneer één of allebei de partijen dit verschil echter niet los kunnen laten, kan het mislopen. Een arbeidsconflict kan ook ontstaan omdat je te vaak ziek bent. Ook kan jouw werkgever van mening zijn dat je niet voldoet aan de verwachtingen voor de functie die je uitvoert.

Hoe los ik een arbeidsconflict op?

In eerste instantie is het gebruikelijk om het conflict zelf met jouw werkgever te bespreken. Probeer samen tot een oplossing te komen. Leg duidelijk uit wat jou dwarszit, en waarom. Misschien hebben jullie het allebei wel compleet verkeerd begrepen, en zitten jullie gewoon op een lijn. Het is vaak moeilijk om iemand te begrijpen als je al in een discussie terecht bent gekomen. Het enige wat jij op dat moment dan nog wilt doen is de ander jouw punt laten begrijpen, precies op de manier hoe jij het zegt. Maar de andere partij kan precies hetzelfde bedoelen, maar het op een andere manier uitleggen. Vaak ligt daar de miscommunicatie, en dan is het probleem al gauw opgelost door er op een ander moment rustig over te praten.

Mediation bij arbeidsconflict

Lukt het niet om het vuur te doven door een gesprek aan te gaan op een ander moment? Dan wordt het tijd om een mediator in te schakelen. Arbeidsmediation kun je een beetje zien als de mediation na een scheiding. Jullie willen allebei tot een zo goed mogelijk resultaat komen, zonder al te veel te verliezen. De mediator zal met beide partijen rond de tafel gaan zitten en luisteren naar het probleem. Hij of zij zal dan onderzoeken wat een gepaste oplossing kan zijn om hete conflict te beëindigen. Soms zal dit een compromis moeten zijn. Het doel van een mediator is altijd dat beide partijen gewoon weer het werk kunnen hervatten zonder problemen. Je blijft ook niet in een relatie waar jullie allebei ongelukkig zijn, toch?

Jurist bij arbeidsconflict

Soms is het beter om een jurist om hulp te vragen dan een mediator. De jurist zal jou altijd bijstaan in het contact met jouw werkgever. Wellicht is het mogelijk om op een andere afdeling te werken, of onder een andere leidinggevende te vallen. Is er echt geen enkele oplossing mogelijk waardoor het arbeidsconflict opgelost kan worden? Dan kan de jurist aansturen op een ontslag met wederzijdse goedkeuring. Een jurist houdt jouw belangen zo veel mogelijk in het oog.

Voor een werkgever is dit niet altijd de beste optie, zij moeten namelijk compenseren voor de financiële gevolgen van het ontslag. Ook moeten zij het op zo’n manier vaststellen, dat je nog steeds het recht behoudt op een WW uitkering. Gelukkig hoef jij je hier allemaal geen zorgen om te maken. De jurist zal met jouw werkgever onderhandelen over deze voorwaarden. Alle afspraken die zij maken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

In deze overeenkomst kun je zien wat de hoogte is van het ontslagvergoeding, ontslagdatum, opzegtermijn, vervallen concurrentiebeding en meer. Het is belangrijk dat je deze overeenkomst niet gelijk tekent. Zorg eerst dat je alles goed gelezen hebt, en inderdaad akkoord bent met elk woord wat geschreven staat. Het is tevens ook mogelijk om te onderhandelen over deze overeenkomst, ook nadat deze al opgesteld is.

Ziekte door arbeidsconflict

Soms kan een arbeidsconflict zo hoog oplopen dat je er gewoon doorheen zit. Je begint je mentaal niet goed te voelen, en je lichaam laat ook weten dat het genoeg is geweest. Dan krijg je te maken met een zeer vervelende, en complexe situatie. Juridisch gezien is het niet toegestaan om een werknemer te ontslaan wegens ziekte. Maar het is wel toegestaan om een werknemer te ontslaan tijdens ziekte. Als de werknemer dus een goede reden heeft, kan hij jou tijdens de ziekteperiode ontslaan. De vraag is echter of je nog wel bij een bedrijf wilt werken waar het arbeidsconflict zo uit de hand gelopen is dat je er ziek van werd. Je kunt het beste vragen om een ontslag met wederzijdse goedvinden. Ook hier wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Ontslag door arbeidsconflict

In sommige gevallen is het juridisch gezien legaal om een werknemer te ontslaan door een arbeidsconflict. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de arbeidsverhouding zo verstoord is dat dit op de werkvloer te merken is. Er moet dan geen uitzicht zijn op het oplossen van het probleem. De werkgever kan toestemming vragen aan de kantonrechter om dit ontslag goed te keuren. Natuurlijk moet de werkgever wel bewijs hebben dat de arbeidsverhouding zo erg verstoord is dat ontslag de enige optie is. Beslists de kantonrechter dat het arbeidsconflict de schuld is van de werkgever? Dan kan de rechter bepalen dat je recht hebt op een billijke vergoeding. Dit zou je kunnen zien als schadevergoeding.

Bij een tijdelijk contract laten de werkgevers het contract vaak aflopen als er een arbeidsconflict is. De werkgever is niet verplicht om dit te verlengen. Wilt de werkgever jou toch ontslaan? Dan heeft hij toestemming nodig van de kantonrechter.

Tips bij een arbeidsconflict

  • Ondanks het conflict is het belangrijk dat je nog steeds de regels volgt. Doe dus gewoon je werk, kom niet te laat, en voer het werk goed uit. Als je dit niet doet, dan kan de rechter beslissen dat je niet wilt meewerken en dus nergens recht op hebt. Ook niet op een uitkering.
  • Een werkgever kan gebruik maken van waarschuwingen. Een officiële waarschuwing moet altijd schriftelijk gegeven worden. Heb je geen schriftelijke waarschuwing? Dan is deze niet officieel.
  • Meld je niet zomaar ziek op het werk tijdens een arbeidsconflict. Jouw werkgever heeft het recht om een arts te sturen om te kijken of je echt ziek bent. Oordeelt deze arts dat je niet ziek bent? Ook dan kan het zijn dat je geen recht meer hebt op vergoedingen of uitkeringen.
  • Hou je aan de regels tijdens het ziek melden. Dit laat zien dat je nog steeds bereid bent om de regels te volgen, en kan in jouw voordeel spelen bij de rechter.
  • Wordt er een re-integratietraject aangeboden? Dan telt hier ook weer dat het belangrijk is om deze te accepteren. Zo laat je zien dat je gewillig bent om terug te keren naar het werk.
  • Wordt er een beëindigingsvoorstel aangeboden? Teken dit nooit gelijk, maar schakel juridisiche hulp in. De juridische hulp zal oordelen of dit inderdaad een gunstige uitkomst is, of dat er misschien nog meer uit valt te halen.
  • Je kunt naar de kantonrechter stappen als mediation geen uitkomsten heeft geleverd. Let hierbij wel op dat de sfeer op het werk ontzettend gespannen zal zijn. Stap dus nooit zomaar naar de kantonrechter als er nog andere opties zijn.
  • Heeft een simpel gesprek met de werkgever geholpen om het conflict op te lossen? Laat dan nieuwe afspraken op papier gezet worden. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan over de nieuwe afspraken.
  • Gaat het arbeidsconflict over pesten, agressie, seksueel overschrijdend gedrag, of discriminatie? Dan kun je ook proberen om eerst naar een vertrouwenspersoon te stappen. De meeste bedrijven hebben één aangewezen vertrouwenspersoon.

Je hebt nu een aardig idee wat een arbeidsconflict is en misschien zit jij momenteel ook in een lastige situatie met je werkgever of werknemer. Arbeidsrecht advocaat staat altijd klaar om je te helpen. Neem vrijblijvend contact op via de telefoon of de app en laten wij samen weer werken leuk maken op de werkvloer.

Deel deze artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *