Waar is alimentatie voor bedoeld

Waar is alimentatie voor bedoeld

Waar is alimentatie voor bedoeld: Wanneer je gaat scheiden van elkaar denk je dat je eindelijk van elkaar af bent. Toch is dit niet altijd het geval. Je hoeft je niet meer aan de wettelijke regels van het huwelijk te houden, maar je kunt wel te maken krijgen met de onderhoudsverplichting. Hierdoor blijf je tijdelijk verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dit kennen we ook wel als alimentatieplicht.

Heb ik recht op kinderalimentatie ?

We kennen twee verschillende soorten alimentatie: de kinderalimentatie en de partneralimentatie.

De kinderalimentatie is alleen voor gescheiden ouders beschikbaar, en telt dus niet voor huwelijken waarbij stiefkinderen in beeld waren. Het is wel mogelijk om kinderalimentatie te moeten betalen wanneer de ex-partner het kind heeft geadopteerd. De onderhoudsplicht is geldig tot de 21e verjaardag.

Een rechter zal beslissen wat beide ouders kunnen bijdragen aan de financiële behoefte van het kind. Hierna zal de rechter de kinderalimentatie vaststellen naar rato van de draagkracht van beide ouders. Wanneer het kind bij jouw ex woont zal jij de kinderalimentatie moeten betalen aan jouw ex. Hij of zij betaalt vervolgens alle kosten en uitgaven van het kind. Jouw ex ontvangt ook de kinderbijslag. Wanneer het kind bij jou woont moet jouw ex jou kinderalimentatie betalen.

Wanneer er sprake is van co-ouderschap wordt het een ander verhaal. Het kind spendeert dan ongeveer evenveel tijd bij beide ouders. Er moet dan ook een eerlijke verdeling zijn van de kosten, de ouders zorgen immers allebei evenveel voor het kind.

Hoe lang duurt kinderalimentatie?

Zodra het kind 18 jaar wordt hoeft de alimentatie niet meer aan de inwonende ouder betaald worden. De alimentatie mag dan rechtstreeks aan het kind betaald worden. Volgens de wet zijn kinderen dan financieel verantwoordelijk en kunnen zij zelf levensonderhoud betalen. Wanneer het kind onvoldoende inkomen heeft om zelf zijn kosten voor levensonderhoud te betalen zijn beide ouders verplicht om een bijdrage te leveren voor de kosten daar is ook waar alimentatie voor bedoeld is. De verplichting ligt dan dus niet meer alleen bij de ouder die voorheen alimentatie betaalde.

Vanaf de 21e verjaardag van het kind zijn de ouders niet meer verplicht om een bijdrage te leveren en is er geen recht op kinderalimentatie. De onderhoudsplicht houdt dan op. Natuurlijk kunnen de ouders er nog wel voor kiezen om een bijdrage te leveren wanneer er onvoldoende inkomen is.

Heb ik recht op partneralimentatie?

Wanneer jullie relatie officieel is vastgesteld, zij het via trouwen of via geregistreerd partnerschap, dan hebben jullie samen een onderhoudsplicht voor elkaar. De partner die na de scheiding het minste inkomen heeft, heeft recht op partneralimentatie.

Jullie kunnen onderling afspraken maken over de partneralimentatie. Er kan ook gekozen worden om de partneralimentatie volledig achterwege te laten. Alle afspraken over partneralimentatie moeten schriftelijk vastgesteld worden in het echtscheidingsconvenant. Het convenant wordt samen met het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Wanneer de relatie zo verstoord is dat jullie samen geen normale afspraken kunnen maken, kan de rechter de hoogte van de partneralimentatie vaststellen.

Hoe lang duurt partneralimentatie?

De partneralimentatie duurt voor de helft van het aantal jaar dat jullie getrouwd zijn geweest, met een maximum van 5 jaar. Toch zijn er wel uitzonderingen op de regel. Als jullie bijvoorbeeld samen kinderen hebben, dan duurt de partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is. Wanneer jullie langer dan 15 jaar getrouwd zijn geweest en jij maximaal 10 jaar jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd, duurt de partneralimentatie tot jij de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Als je meer dan 10 jaar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd bent, en dan ook nog eens op of voor 1 januari 1970 geboren bent heb je recht op 10 jaar alimentatie.

Partneralimentatie deels aftrekbaar

Wanneer jij partneralimentatie ontvangt van jouw ex-partner moet je dit opgeven wanneer jij jouw inkomstenbelasting invult. Ben jij diegene die de alimentatie betaalt? Dan kun je dit bij jouw inkomstenbelasting aftrekken. Het gaat om iets minder dan de helft van het bedrag, dus het heeft wel degelijk nut om dit in te vullen.

Indexering

Zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie krijgen jaarlijks te maken met indexering, oftewel een jaarlijkse verhoging. Deze bedragen worden aangepast volgens de loonstijgingen. Het percentage wordt in november vastgesteld door de overheid en gaat vanaf 1 januari van kracht. De betalende ex-partner is ook verplicht om mee te gaan in deze verhoging. Wanneer dit niet gebeurt kunnen er problemen ontstaan.

Niet betalen alimentatie

Het betalen van een alimentatie wordt bepaald door de rechter. Helaas zijn er nog altijd gevallen waarbij de ene partner de andere partner niet wilt betalen we weten al waar is alimentatie voor bedoeld is. Wanneer jullie samen een alimentatiebedrag hebben afgesproken, zonder rechter, zul je eerst naar de rechter moeten stappen om de afspraken te bevestigen. Voor deze procedure is een advocaat verplicht.

Wanneer de alimentatie niet betaald wordt kun je het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) inschakelen. Er is immers al vastgesteld dat ze recht hebben op kinderalimentatie. Hier zitten wel weer voorwaarden aan vast. Zo moet er minimaal sprake zijn van één maand achterstand, maar mag de achterstand niet ouder zijn dan 6 maanden. De achterstand moet ook minimaal €10 zijn. Verder moet de ex-partner ook weten op welke bankrekening de alimentatie gestort moet worden.

Het inschakelen van het LBIO heeft geen financiële gevolgen voor de partner die de alimentatie opeist. De partner die een achterstand heeft moet een vergoeding voor de kosten van het LBIO betalen. Het LBIO neemt afstand wanneer er geen achterstand meer is, of er minimaal 6 maanden achter elkaar regelmatig betaald is.

Wanneer de achterstand ouder is dan 6 maanden kan het LBIO niet meer helpen, het wordt dan tijd om een deurwaarder in te schakelen. Dit kun je doen zodra de rechter een uitspraak gedaan heeft, de achterstand ouder dan 6 maanden is en je een akte van de notaris hebt waarin de alimentatie is vastgesteld.

Hulp nodig met alimentatie

Het is nogal een procedure en we snappen het als het allemaal heel moeilijk lijkt op dit moment. Gelukkig staan wij altijd klaar om jou te helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Hopelijk weet je nu ook meer waar alimentatie voor bedoeld is.

Deel deze artikel

Comments 1

  1. Bedankt voor het schrijven van dit artikel. Mijn zus gaat scheiden en waarschijnlijk heeft zij zowel recht op kinderalimentatie als partneralimentatie. Ik wist niet dat kinderen vanaf hun 18e het bedrag zelf op de rekening gestort krijgen, op zich wel goed zodat ouders en kind onafhankelijker van elkaar beslissingen kunnen nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *