RechtsgebiedenDiefstal


Gestolen

Diefstal advocaat: Als je aan het strafrecht denkt, waar denk je dan aan? Waarschijnlijk komt diefstal als een van de eerste naar boven. Dat is ook niet zo raar, want dit wordt zeer vaak behandeld binnen het strafrecht. Er zijn wel verschillende soorten diefstal. Diefstal is een misdrijf en je kunt hiervoor verschillende staffen krijgen. Je kunt bijvoorbeeld een boete of werkstraf krijgen, maar het kan ook zijn dat je een celstraf moet uitzitten. Je kan veroordeeld worden voor diefstal als je je schuldig hebt gemaakt aan woninginbraak, zakkenrollerij, winkeldiefstal, in principe alles waarbij je eigendom van een ander in jouw bezit neemt zonder toestemming. Wordt jij beschuldigd van zo'n soort misdrijf? Dan is het belangrijk om te weten wat jouw rechten en plichten zijn. Een gespecialiseerde advocaat kan jou hierin bijstaan. De advocaat zal bekijken wat de juiste en beste strategie is om jouw zaak te behandelen bij de rechter.

Formele aspecten diefstal

Er zijn een aantal belangrijke aspecten waar een advocaat bij een diefstal zaak als eerste op let. Deze aspecten noemen we ook wel de formele aspecten. Hierbij moet je denken aan de volgende dingen: is de aanhouding op een fatsoenlijke en rechtmatige manier verlopen? Kloppen de uitslagen die uit het onderzoek zijn gekomen? Wat voor bewijs wordt er tijdens het strafproces getoond en mag dit wettelijk gezien wel vertoond worden? Dit zijn allemaal punten waar een advocaat rekening mee moet houden tijdens een zitting. Hij zal hier grondig onderzoek naar doen.

Eenvoudig of gekwalificeerd?

Bij een diefstal kan er gesproken worden over twee verschillende soorten diefstal, namelijk eenvoudige diefstal of gekwalificeerde diefstal. Als we het over eenvoudige diefstal hebben wordt er alleen eigendom gestolen, natuurlijk is dat al vervelend genoeg, maar bij gekwalificeerde diefstal is er ook sprake van strafverzwarende omstandigheden. Dit betekent dat je bijvoorbeeld onder schot bent gehouden tijdens de diefstal of een andere vorm van geweld meemaakt. Voor gekwalificeerde diefstal ligt de straf dan ook veel hoger.

Soorten straf bij diefstal

Het is van tevoren nooit te voorspellen wat voor straf je zult krijgen na een diefstal. Er zijn veel verschillende aspecten en omstandigheden waar rekening mee gehouden moet worden. Denk hierbij nogmaals aan het eerder besproken eenvoudig of gekwalificeerde diefstal, maar ook aan het feit of er sprake is van herhaling, wat de omstandigheden waren en nog veel meer.

Advocaat inschakelen

Het zou onverstandig zijn om een diefstal zaak aan te vechten zonder diefstal advocaat. Er komt zo enorm veel bij kijken dat je niet je eigen verdediging kunt voorbereiden of je bijstaan bij je politieverhoor. Iedere burger in Nederland heeft recht op een advocaat, ongeacht de beschuldigingen. Deze advocaat is verplicht om zijn best te doen om jou zo goed mogelijk te verdedigen. Mocht je dus geen advocaat kunnen veroorloven dan kun je er een toegewezen krijgen. Neem voor meer informatie contact met ons op, dan helpen wij je graag in contact komen met de juiste strafrecht advocaat voor verschillende soorten diefstal.