RechtsgebiedenAanbestedingsrecht


Overheid

Als particulier is het al een heel gedoe om alle regels bij te houden, maar de overheid heeft zich ook gewoon aan de regels te houden die hen opgelegd worden. Wat dacht je bijvoorbeeld van het aanbestedingsrecht? Een overheid koopt jaarlijks voor miljarden euro's aan goederen en diensten. Hierbij kun je aan van alles denken wat te maken heeft met het onderhouden van een land zoals de aanleg of het onderhoud van wegen, herinrichten van een gebied, de aanleg van een haven, maar ook bijvoorbeeld het bouwen van een stadskantoor. Verder hoort het inhuren van personeel, het maaien van een park, en inkopen van apparatuur en het inhuren van dienstverleners ook allemaal bij het aanbestedingsrecht. De overheid kan deze dingen niet makkelijk bemachtigen, hier moeten zij namelijk een aanbestedingsprocedure voor starten. Dit zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om de specifieke opdracht binnen te slepen.

Aanbestedingsprocedure

Een aanbestedingsprocedure is dus altijd verplicht als je iets wilt kopen als overheid. Elke tak van de overheid moet wel eens goederen of diensten aankopen. Ook een semi-overheid, zoals een ziekenhuis of vervoersbedrijf, krijgt te maken met een aanbestedingsprocedure als zij iets willen aanschaffen. Zodra de aanbesteding bekend is kunnen de aanbieders zich inschrijven. Op basis van de inkoopvoorwaarden wordt beoordeeld wie de werkzaamheden daadwerkelijk mag gaan uitvoeren. Het is wel zo dat er een aantal strenge wetten en regels aan het aanbestedingsprocedure zijn gebonden, daarom kan zo'n inkooptraject behoorlijk wat tijd en energie in beslag nemen.

Nationale en internationale wetgeving

Een van de dingen die een aanbestedingstraject zo moeilijk maakt is het feit dat je niet alleen aan de Nederlandse regels moet voldoen, maar ook aan de internationale regelgeving. Om het niet te verwarrend te maken zijn deze internationale regels ook opgenomen in de Nederlandse Aanbestedingswet 2012. Naast de strenge wetten en regels waar je je al aan moet houden zijn er ook een aantal beginselen waar je je aan moet houden als overheid. Deze zijn als volgt:
Het non-discriminatiebeginsel - We kennen natuurlijk al de regel dat er niet gediscrimineerd mag worden, maar bij een aanbestedingstraject gaat dit nog net een stapje verder dan wij kennen. Zo mogen er geen eisen zijn die voor Nederlandse bedrijven makkelijk te halen zijn maar voor buitenlandse bedrijven juist belemmerend zijn.
Het gelijkheidsbeginsel - Alle inschrijvers op een aanbesteding moeten ten alle tijden gelijk behandeld worden.
Het transparantiebeginsel - De eisen die gesteld worden voor de inkoop- en aanbestedingsdocumenten moeten duidelijk en transparant zijn. Het liefst moet er niks meer over te vragen zijn.
Het proportionaliteitsbeginsel - De eisen die gesteld worden moeten in verhouding staan tot het doel en de opdracht die verstrekt gaat worden.