RechtsgebiedenVerhuur Woning


Verhuren

In Nederland hebben we de vrijheid om onze woning, of een gedeelte hiervan, te verhuren aan anderen. Dit noemen we particuliere huur. Dit houdt in dat een woning verhuurd wordt door een persoon en dus geen instantie. Het is daarbij wel belangrijk om alle afspraken goed vast te leggen in een huurcontract. Je geeft namelijk iemand anders het recht om in jouw woning te leven en hier wil je natuurlijk geen problemen door krijgen. Als je van plan bent om (een gedeelte van) jouw woning te verhuren dan is het verstandig om je te laten adviseren door een advocaat die gespecialiseerd is in het huurrecht. De huurder heeft het recht om het huurcontract te laten testen door de huurcommissie, het is dus zeer belangrijk dat het huurcontract deugdelijk is. Uit de toetsing van het huurcontract kan een matiging van de huurprijs volgen. Het inschakelen van een advocaat is dus altijd een slimme zet, al van het begin af aan.

Huurbescherming

Het verhuren van een woning, of een gedeelte daarvan, klinkt als een makkelijke manier om wat geld bij te verdienen. Echter weten veel verhuurders niet dat de huurders van de woning beschermd worden volgens de wet. Je kunt de huurder dus niet zomaar op straat gooien. Er zijn bepaalde situaties waarin je als verhuurder het contract mag verbreken.

Als de huurder zich niet aan de afspraken houdt en er sprake is van wanprestatie mag het contract eenzijdig verbroken worden. Er moet dan sprake zijn van een betalingsachterstand of overlast.

Komt er ineens een situatie waardoor je de woning dringen nodig hebt? Dan kun je het contract ook opzeggen. Er zijn hier wel speciale regels aan gebonden, zorg dus dat je aan die regels voldoet.

Wanneer je een nieuw huurcontract aanbied met redelijke voorwaarden, en deze door de huurder afgewezen wordt kun je het contract beeindigen.

Heb je nieuwe plannen, zoals een gebouw neerzetten op de plek van de woning? En past dit in het huidige bestemmingsplan? Dan mag je ook het contract opzeggen.

Je kunt ook hospitahuur gebruiken. Hiermee kun je in de eerste negen maanden als verhuurder het contract ontbinden.

Rechten en plichten verhuurder

Natuurlijk heb je als verhuurder ook bepaalde rechten en plichten. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om de huur tijdig te ontvangen en mag je verwachten dat de huurder geen overlast veroorzaakt. Maar je hebt ook plichten, zoals het onderhouden van de woning. Hiermee bedoelen we natuurlijk niet dat je het huis hoeft schoon te maken en voor elke scheet langs hoeft te komen, maar de noodzakelijke grote reparaties vallen wel onder jouw verantwoordelijkheid. Je kunt hierover wel afspraken maken in het huurcontract.