RechtsgebiedenConflict Erfenis


Executeur

Of het nu gaat om een dierbare of een kennis, een overlijden is een heftige gebeurtenis. Je komt een periode binnen waarin allerlei emoties door elkaar gevoeld worden. Verdriet, geluk bij het terugdenken aan herinneringen, maar ook stress. Deze stress wordt alleen maar erger dankzij alle praktische zaken die gereld moeten worden. Als iemand een testament heeft opgesteld dan staat hierin vaak één persoon aangewezen die tot executeur benoemd wordt. Dit is de persoon die de taak heeft om de bezittingen uit de nalatenschap te beheren en eventuele schulden moet afhandelen. De executeur is verplicht om rekening en verantwoording af te leggen aan de andere nabestaanden. Jammer genoeg is een overlijden vaak een moment waarop families in een conflict met elkaar komen. Is dit bij jullie ook het geval? Dan is het zaak om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen.

Veel voorkomende conflicten

Een dergelijk soort conflict kan tussen twee personen ontstaan, maar kan ook zomaar met meerdere erfgenamen ontstaan. Het is natuurlijk al heftig genoeg als er iemand overleden is, dan wil je al die conflicten er helemaal niet bij hebben, zeker niet als het gaat om de erfenis. Daarom is het belangrijk om het conflict niet nog meer te laten escaleren. Trek jezelf terug en laat een onpartijdige adviseur de teugels nemen. Zij weten precies hoe het erfrecht in elkaar zitten en hoe zij deze conflicten het beste kunnen oplossen.

Wantrouw richting executeur

Een van de meest voorkomende conflicten gaat over de executeur. Het gaat er dan met name om dat de familie de executeur niet vertrouwt wat uitloopt in ruzies. Deze ruzies gaan vaak over het gevoel hebben dat de executeur niet genoeg informatie geeft of het gevoel hebben dat de executeur niet helemaal eerlijk is. Als de erfgenamen het voor het grootste gedeelte ermee eens zijn, en zij een goede reden hebben, dan is het mogelijk om de executeur te laten ontslaan d.m.v. een kantonrechter. Mocht de executeur naar aanleiding hiervan ontslagen worden dan zal er vaak een nieuwe executeur aangewezen worden als dit vastgelegd is in het testament. Zo niet, dan zal de familie gezamenlijk verantwoordelijk worden.

Erfenis Verdelen

Het nummer één conflict na een overlijden is hoe de erfenis verdeeld wordt. Hierom is het belangrijk dat je dit tijdig vast laat leggen in een testament, zodat er na jouw overlijden geen conflicten ontstaan. Is er geen testament opgesteld? Dan bepaalt het erfrecht wie wat krijgt. De erfgenamen hebben de taak om deze verdeling te regelen.
Bij een samengesteld gezin kan het nog wel eens lastig worden. Zo denken de kinderen vaak dat zij automatisch de erfgenamen zijn van de gehele erfenis, maar de nieuwe partner heeft ook recht op het een en ander. Zo heeft de nieuwe partner bijvoorbeeld recht op de woning volgens het verblijvingsbeding.

Al met al is het na een overlijden zaak om een goede advocaat in handen te nemen als er sprake is van een conflict. Laat het conflict niet nog meer escaleren want daar schiet niemand mee op. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.