RechtsgebiedenAfhandelen Erfenis


Stressvol

Bij een overlijden komt veel kijken. Er moet van alles geregeld worden. De begrafenis moet in gang gezet worden, rekeningen moeten betaald en afgehandeld worden, er moet een akte van overlijden komen zodat je alle rekeningen stop kunt zetten en ga zo maar door. Het is een stressvolle periode. Wij willen jou helpen om deze stressvolle periode net iets makkelijker te maken, want het is al moeilijk genoeg. Een paar van de belangrijkste dingen om te regelen zullen we voor jou op een rijtje zetten.

Het Testament

Om de erfenis af te handelen moet je eerst weten wie de erfgenamen zijn. Dit wordt vaak in een testament vastgelegd. Als er geen testament is dan wijst de wet de erfgenamen aan. Of er wel of geen testament vastgelegd is, is vaak een goede vraag. Dit wordt lang niet altijd besproken tijdens het in leven zijn van de persoon. Als de persoon in kwestie wel een testament heeft opgesteld dan moet dit terug te vinden zijn bij het Centraal Testamentenregister. Zij kunnen jou ook vertellen bij welke notaris dit is opgesteld. Bij die notaris kan het testament opgevraagd worden. Als er een testament opgesteld is dan kan hier niet van afgeweken worden, alles moet verdeeld worden zoals het geschreven staat. Volgens het testament wordt er iemand benoemd tot executeur. Deze persoon heeft dan de verantwoordelijkheid om de erfenis af te handelen.

Erfenis aanvaarden

Je kunt er voor kiezen om een erfenis te aanvaarden als je een officiele erfgenaam bent. Belangrijk om te weten is dat je ook de schulden van de overledene erft als je dit aanvaard. Je hebt drie maanden te tijd om deze keuze te maken. Je kunt er ook voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. De schuldeisers kunnen dan geen bedrag eisen wat hoger is dan de erfenis die jij gekregen hebt. Een erfenis beneficiair aanvaarden kan alleen via de rechtbank.

Erfenis aanvaarden

Er worden een hoop dingen automatisch geblokkeerd zodra iemand komt te overlijden, de bankrekening bijvoorbeeld. Met een geblokkeerde bankrekening wordt het natuurlijk een beetje lastig uitkeren. Om de blokkade op te heffen moet je aan de bank een verklaring van erfrecht laten zien. Ook bepaalde uitkeringsinstanties zoals die voor de levensverzekering willen eerst een verklaring zien voor zij gaan uitkeren.

Verklaring van erfrecht

Je kunt er voor kiezen om een erfenis te aanvaarden als je een officiele erfgenaam bent. Belangrijk om te weten is dat je ook de schulden van de overledene erft als je dit aanvaard. Je hebt drie maanden te tijd om deze keuze te maken. Je kunt er ook voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. De schuldeisers kunnen dan geen bedrag eisen wat hoger is dan de erfenis die jij gekregen hebt. Een erfenis beneficiair aanvaarden kan alleen via de rechtbank.

Geld

Wanneer alles geregeld en betaald is, alle belastingen zijn afgehandeld en de spullen zijn verdeeld kun je je richten op de bankrekening. De executeur zal een overzicht moeten maken om alles zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de erfgenamen. Het is belangrijk om hier ook rekening te houden met spullen of leningen die andere erfgenamen al hebben gekregen van de persoon in kwestie. Zo voorkom je een conflict. Wanneer alles uitbetaald is kun je de rekening sluiten.