RechtsgebiedenRegels Erfgrens


waar ligt de grens

Vaak gaan burenruzies over geluidsoverlast of hinder ergens van ervaren. Maar veel conflicten met de buren gaan ook over de erfgrens. De erfgrens bepaalt welk stuk grond van jou is en waar het stuk van de buren begint. Dan hebben we ook nog het recht van overpad waar irritaties kunnen ontstaan.

Erfdienstbaarheden en het recht van overpad

Er zijn verschillende soorten erfdienstbaarheden. Het recht van overpad is waarschijnlijk de meest bekende hiervan. Maar wat is het recht van overpad precies? Het recht van overpad betekent dat de buurman jouw erf mag gebruiken om bij de openbare weg te komen. Dan zijn er nog vier andere soorten erfdienstbaarheden.

Erfafscheiding

Het is begrijpelijk dat je je eigen stukje grond wilt hebben waar je lekker kunt vertoefen. Een erfscheiding kan net dat extra beetje sfeer en privacy geven waar je op zit te wachten. Om deze scheiding op je eigen grond te plaatsen heb je geen toestemming nodig. Wil je dit precies op de erfgrens zetten? Dan heb je wel toestemming nodig, dan wordt het namelijk gezamenlijk eigendom. De kosten zijn dan ook voor jullie beiden.

 • Recht om een boom te hebben

  Iedereen met een voor- of achtertuin heeft het recht om een boom te hebben. Dit mag binnen 2 meter van de erfgrens.

 • Recht van weg

  In principe is dit hetzelfde als het recht van overpad maar iets anders. In dit geval geldt het voor een bredere weg waar je met de auto overheen zou kunnen rijden.

 • Recht van uitzicht

  Je huis is jouw persoonlijke plek. Jouw huis moet aan jouw wensen kunnen voldoen en je moet je hier prettig bij voelen. Als je zicht dan ineens belemmerd wordt is dit natuurlijk een hele afknapper. Er is daarom een recht om uitzicht te houden wat anderen verbied om boven een bepaalde hoogte te bouwen.

 • Gootrecht

  Het water moet toch op de een of andere manier weg kunnen stromen. Het is lang niet altijd mogelijk om dit via jouw eigen goot te doen, daarom heb je het recht om water te lozen van het ene erf naar het andere erf.

Groen

Hebben jouw buren, of jij, bomen of struiken in de tuin? Dat mag natuurlijk. Het is wel zo dat de wortels en uitlopers van dit soort natuur verwijderd mag worden op eigen terrein. Hier is geen toestemming voor nodig. Doe dit wel voorzichtig want als de boom beschadigd wordt kunnen de buren je hiervoor aansprakelijk stellen. Zie ook het aansprakelijkheidsrecht.
Heb je last van overhangende bepanting? Dan wordt het weer een andere zaak. Hier moeten de buren wel toestemming voor geven, het liefst zelfs schriftelijk zodat je het aan kunt tonen als er een conflict ontstaat.
Een heg mag niet binnen 50 cm van de erfgrens geplaatst worden. Een boom heeft de regel dat hij niet binnen 2 meter van de erfgrens mag staan tenzij beide buren hiermee akkoord gaan, of als de boom niet hoger is dan de scheidsmuur. Natuurlijk wordt het ook een lastig verhaal als de boom er al jaren staat.