RechtsgebiedenSubsidies


Wanneer krijg je subsidie

Een van onze rechten als Nederlandse burger is het recht op subsidies. Deze kun je aanvragen bij de overheid. Uiteraard kun je niet zomaar een subsidie krijgen, hier zitten altijd bepaalde voorwaarden aan vast. Twee eisen die altijd hetzelfde zijn, is dat je een Nederlandse burger moet zijn en volwassen bent. Om het process van een subsidie in gang te zetten wordt er bekeken of er wel een goede reden is om deze subsidie te verlenen. Als dit allemaal in orde is wordt de subsidie toegekend en uitgekeerd. Vaak wordt er later pas gecontroleerd of er aan alle andere eisen voldaan wordt. Dit kan ervoor zorgen dat je achteraf toch nog een rekening op de mat krijgt omdat je teveel hebt gekregen.

Subsidierecht

Het subsidierecht is deel van het bestuursrecht. Je hebt bij het subsidierecht ook te maken met specifieke gemeentelijke of provinciale subsidieverodeningen. Je krijgt dus te maken met drie verschillende soorten rechten. Vrij ingewikkeld allemaal. Als er een conflict bestaat over het wel of niet verstrekken van de subsidie of het terugbetalen hiervan, dan kun je het beste een advocaat inschakelen. Ons advies is dan een advocaat in de armen te slaan die gespecialiseerd is in het bestuursrecht. Deze advocaat kan jou helpen met het aanvragen van de subsidie maar ook bij conflicten die je tegen zou kunnen komen.

Weigeren subsidie

De eisen om een bepaalde subsidie te krijgen kun je terugvinden in de subsidieverordening. Vaak kun je dit ook op de website van rijksoverheid vinden. Er zijn een aantal redenen waardoor een subsidie afgewezen kan worden.
Als er genoeg reden is om aan te nemen dat de activiteit waarvoor de subsidie is niet of niet geheel zal plaatsvinden mag de aanvraag afgewezen worden.
Als er reden is om aan te nemen dat jij als aanvrager niet aan de verplichtingen van de subsidie zal voldoen mag de aanvraag afgewezen worden.
Als er reden is om aan te nemen dat jij, als aanvrager, niet op de juiste manier verantwoording zal afleggen als het om de activiteiten gaat waarvoor de subsidie is aangevraagd mag de aanvraag afgewezen worden.
Als er reden is om aan te nemen dat het subsidiegeld niet naar de activiteit van de subsidie zal gaan mag de aanvraag afgewezen worden.
De overheid behoudt ook het recht om de subsidie tussentijds in te trekken of te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er achteraf toch iets niet in orde blijkt te zijn of als er bepaalde omstandigheden veranderen. Je staat als aanvrager niet machteloos tegen deze beslissing, je kunt er namelijk bezwaar tegen maken.

Bestuursrecht categorie├źn