RechtsgebiedenOntslag Ambtenaar


Ambtenaar

Een van de vervelendste dagen op het werk, is de dag dat je hoort dat je ontslagen wordt. Dit wilt natuurlijk niemand. Je bent waarschijnlijk financieel afhankelijk van jouw baan en kan deze inkomsten niet missen. Maar is het ontslag wel helemaal rechtsgeldig? Dit kan een goed punt zijn om te onderzoeken. Jouw werkgever kan je niet zomaar ontslaan.
Een werkgever kan veel verschillende redenen gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ongeschiktheid voor de functie, plichtsverzuim, niet in het team passen, een reorganisatie, ziekte, en zo zijn er veel andere redenen die werkgevers gebruiken. Vraag altijd advies aan jouw advocaat of de reden van jouw ontslag wel rechtsgeldig is. Het kan namelijk zo zijn dat dit niet het geval is.

Bovenwettelijke uitkering

Eerst bestond er de wachtgeldregeling, maar sinds dat verdwenen is hebben we de bovenwettelijke uitkering. Dit is een aanvullende en aansluitende uitkering. De aanvullende uitkering krijg je als aanvulling op de WW-uitkering. Er is hiervoor geen vastgesteld bedrag, dit is namelijk afhankelijk van je leeftijd en de overheidssector. De aansluitende uitkering is precies wat het zegt, een uitkering die aansluit op de aanvullende uitkering. Wanneer de aanvullende uitkering afgelopen is begint de aansluitende uitkering. Het recht op deze uitkeringen is niet vanzelfsprekend, dit is onder andere afhankelijk van de reden van het ontslag.

Ontslagen, wat nu?

Ontslag als ambtenaar ligt iets anders dan bij de normale burger. Een ontslag is dan ook een bijzondere gebeurtenis en vergt een aantal tips om alles zo goed mogelijk te laten lopen.
Zo moet je bijvoorbeeld nooit zomaar akkoord gaan met het ontslag. Wanneer je het nieuws krijgt van jouw ontslag, laat dit dan eerst even tot je bezinken. Denk er even over na en kijk wat de voor- en nadelen zijn van het voorstel.
Wanneer het ontslag zo ver is, vraag dan om een schriftelijke bevestiging. Deze heb je nodig voor jouw administratie.
Hoewel je ontslag al zo goed als rond is, zorg dat je beschikbaar blijft voor werk. Zo kan jou achteraf niks verweten worden.
Mocht je bezwaar willen maken, zorg dan dat je dit binnen zes weken doet. Geef in dit bezwaar duidelijk aan waarom je het niet eens bent met de beslissing. Vraag een advocaat om hulp bij deze stap.
Zorg altijd dat je juridisch hulp aan jouw zijde hebt om jou te adviseren wat de beste optie is. Het ambtenarenrecht is een ingewikkeld iets en vergt dan ook veel kennis om de meest voordelige uitkomst voor jou te bieden.

Wij kunnen jou helpen om de beste hulp te krijgen. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.