RechtsgebiedenDisciplinair Ontslag


Ambtenaar

Ambtenaar zijn is lang niet altijd even makkelijk. Er zijn een hoop rechten en plichten waar je je aan hebt te houden. Dit is noodzakelijk omdat je een voorbeeldfunctie hebt, dan kun je niet zomaar alles maken. Gebeurt het dat je toch een keer de regels breekt? Dan kan dit worden gezien als plichtsverzuim. Als er sprake is van plichtsverzuim is het aan jouw werkgever of deze maatregelen wilt nemen of niet. Dit kan een heel proces in gang zetten met uiteindelijk disciplinair ontslag als gevolg. Een disciplinair ontslag staat ongeveer gelijk aan een ontslag op staande voet.

Reden disciplinair ontslag

Een disciplinair ontslag kan niet zomaar gegeven worden, hier moet een goede reden voor zijn. Deze goede regel is normaal gesproken dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Als een ambtenaar niet volgens de voorschriften heeft gehandeld dan wordt dit gezien als plichtsverzuim. Het nadeel aan ambtenaar zijn is dat jouw rechten en plichten verder gaan dan de werkvloer. Je moet je in privésfeer ook aan de regels houden die je opgelegd zijn. Maak je je in privésfeer schuldig aan het breken van één van deze regels? Dan kan er nog steeds een disciplinair ontslag volgen. Natuurlijk kan jouw werkgever niet zomaar stellen dat je schuldig bent aan plichtsverzuim. Hier moet wel genoeg bewijs voor zijn. Om alles zo eerlijk mogelijk te houden beslist het bevoegd gezag of er inderdaad sprake kan zijn van disciplinair ontslag. Volgt er geen disciplinair ontslag? Dan beslissen zij wat de straf dan wel zou moeten zijn.

Bezwaar indienen

Net zoals alle andere vormen van straf valt er ook tegen het disciplinair ontslag een bezwaar in te dienen. Het is niet niks om op staande voet ontslagen te worden. Je verliest niet alleen je baan maar ook je recht op een uitkering. Het is dus niet moeilijk voor te stellen dat dit grote financiele gevolgen heeft. Wil je bezwaar indienen? Doe dit dan binnen zes weken van het ontslag. Het liefst doe je dit met de hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht. Vaak kan je op deze manier een voorlopige voorziening treffen waardoor je toch niet al je inkomsten gelijk kwijt bent. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat jouw zaak positief afsluit en de maatregel teruggedraaid wordt. Let er wel op dat een bezwaar lang duurt om te verwerken. Je zult dus niet volgende maand al antwoord hebben op het bezwaar.

Advocaat

Het ambtenarenrecht is een ingewikkeld iets. Je hebt te maken met verschillende rechten en plichten die allemaal in verhouding staan met elkaar. Je kunt dus niet zomaar elke advocaat om hulp vragen, dit moet iemand zijn die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht. Wij kunnen jou hiermee helpen. Ons team heeft een ruim aanbod van gespecialiseerde advocaten die precies weten hoe alles werkt en wat de laatste wetgevingen zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.