RechtsgebiedenOnrechtmatige Gedragingen


Onrechtmatig

Een van de meest gebruikte termen, als het om aansprakelijkheidsrecht gaat, is een onrechtmatige daad. Er zijn veel voorbeelden te benoemen van onrechtmatige daden, maar lang niet bij al deze situaties is er recht op een schadevergoeding. Meestal moet iedereen in Nederland zijn eigen schade betalen, tenzij er sprake is van een onrechtmatige daad. In dat geval betaalt de tegenpartij de schade. Maar wat is nu precies die onrechtmatige daad waar zo vaak over gesproken wordt?

Wanneer hebben we het over een onrechtmatige daad?

Officieel gezien is er sprake van een onrechtmatige daad wanneer je een inbreuk maakt op iemands rechten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door iets te doen wat volgens de wet niet mag, of door op een onfatsoenlijke manier te handelen. Je ziet dus al dat dit behoorlijk breed genomen kan worden. Daarom is men ook niet verplicht om in elke situatie van een onrechtmatige daad de schade te vergoeden. Er moet bewezen kunnen worden dat die partij ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor de situatie.

Wat zijn de eisen voor aansprakelijkheid?

Om goed te kunnen oordelen wanneer iemand nu wel of niet moet betalen zijn er een paar eisen opgesteld. Iemand die aansprakelijk gesteld wordt moet aan deze eisen voldoen, anders is deze persoon niet aansprakelijk. De vijftal eisen voor aansprakelijkheid zijn als volgt:

  • Schade
  • Toerekenbaarheid van de daad aan de dader
  • Onrechtmatige gedragingen
  • Causaliteit
  • Relativiteit

Schade

Het spreekt voor zich dat er sprake moet zijn van schade als je een schadevergoeding wilt eisen. Dit hoeft niet pers├ę materiele schade te zijn, het kan ook immateriele schade zijn. Deze schade kan in sommige gevallen vastgelegd worden door een schade expert. Er zijn namelijk situaties waarbij je bepaalde soorten schade over het hoofd ziet als leek.

Toerekenbaarheid van de daad aan de dader

Om de persoon in kwestie aansprakelijk te stellen moet er bewezen kunnen worden dat dit ook echt de schuld is van die persoon. Toch kan het zo zijn dat de onrechtmatige daad je toegerekend kan worden als je er zelf niet bij was. Dit is vaak het geval bij een bedrijfsongeval.

Onrechtmatige gedragingen

Als je iets doet wat in strijd is met de wet, of wat inbreuk doet op iemand zijn rechten, dan spreken we van onrechtmatig gedrag. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een noodsituatie, denk hierbij aan een raam inslaan tijdens een brand. Is het geen noodsituatie? Dan valt het vaak onder onrechtmatig gedrag.

Causaliteit

We houden allemaal niet van valsspelers. Daarom wordt er gekeken of de schade die toegerekend wordt aan de dader wel degelijk het gevolg is van de onrechtmatige gedragingen. Alle schade die veroorzaakt is door de dader komt in aanmerking voor schadevergoeding.