RechtsgebiedenStrafrecht

Er zijn veel verschillende manieren om de wet te overtreden. Sommige overtredingen worden echter zwaarder behandeld dan anderen. Bij dat soort overtredingen krijg je te maken met het strafrecht. Om het zo veilig en geordend mogelijk te houden is deze in 1809 ontstaan in Nederland. Of je het er nou mee eens bent of niet, je hebt je aan de wet te houden. Wie dat niet doet zal gauw genoeg kennis maken met het strafrecht. Als je in aanraking komt met het strafrecht wordt je ook voorgesteld aan een strafrecht advocaat. Iedereen in Nederland heeft recht op een strafrecht advocaat die jouw zaak probeert te ondersteunen.

Strafbare Feiten

Je wordt niet gelijk voor iedere overtreding voor de rechter gesleept. Een simpele verkeersboete zal vaak gewoon middels een brief op de mat bekend gemaakt worden en daarmee klaar. Als we het over strafbare feiten hebben, dan hebben we het over de volgende dingen:

  • Drugsdelicten
  • Zedendelicten
  • Verkeersovertredingen
  • Diefstal
  • Fraude
  • Geweldsdelicten
  • Brandstichting
  • Mensenhandel
  • Wapendelicten

Schuldig tot onschuld bewezen is

De meeste mensen die opgeroepen worden voor een strafbaar feit hebben deze ook daadwerkelijk gepleegd. Maar het komt ook wel eens voor dat iemand verdacht wordt van een strafbaar feit terwijl die persoon onschuldig is. Wat moet je dan doen?

Dat is waar de strafrecht advocaat in dit verhaal past. Het is de taak aan de strafrecht advocaat om jou te helpen je onschuld te bewijzen. Zelfs als al het bewijs richting schuldig wijst, is het de taak van de advocaat om op een of andere manier toch ontlastend bewijs te tonen. Zodra je verdacht wordt van een strafbaar feit heeft justitie genoeg bewijs om jou als de schuldige aan te wijzen. In dat geval telt het zinnetje "onschuldig tot schuld is bewezen" niet, en is het juist andersom.

Materiële en formele strafrecht

Je kan het strafrecht op twee verschillende manieren opdelen. Er is het materiële strafrecht en het formele strafrecht. Het materiële strafrecht beschrijft wat burgers allemaal mogen en moeten doen, maar ook welke rechten en plichten burgers hebben. Dit zijn dus in principe de regels waar wij ons aan moeten houden, ofwel, het boekje wat beschrijft wat wel en niet strafbaar is.

Het formele strafrecht beschrijft welke straf opgelegd mag worden als iemand het materiële strafrecht heeft overtreden. Hierin wordt dus beschreven welke straf je mag krijgen en hoe lang je deze straf mag krijgen op basis van de ernst van het strafbare feit. Er zijn verschillende gradaties hierin, dus niet iedereen zal dezelfde straf krijgen. Zo is het bijvoorbeeld logisch dat iemand die een winkel heeft overvallen met een wapen een hogere straf zal krijgen dan iemand die dezelfde winkel op dezelfde manier heeft overvallen maar dan zonder wapen.