RechtsgebiedenAmbtenarenrecht


Ambtenaren

Het werk als ambtenaar zit iets anders in elkaar dan een andere baan. Dit merk je bijvoorbeeld al aan de vrije dagen. Maar buitenom de vrije dagen zijn er nog veel meer regels en rechten die bij het ambtenarenrecht anders zijn dan het arbeidsrecht. Het ambtenarenrecht valt ergens tussen het bestuursrecht en arbeidsrecht in. Welke regels en rechten jij hebt als ambtenaar ligt er een beetje aan waar je werkt.

Disciplinaire straffen

Een van de grootste verschillen tussen het arbeidsrecht en de het ambtenarenrecht is dat een werkgever disciplinaire straffen kan opleggen aan een ambtenaar. Er zijn verschillende gradaties waarin dit kan voorkomen. Er kan bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing gegeven worden of loon ingehouden worden, maar in het uiterste geval kan de straf ook leiden tot schorsing of ontslag. Als het tot dat punt is gekomen dan spreken we van een disciplinair ontslag. Een disciplinaire straf wordt opgelegd wanneer je verwijtbaar gedrag vertoont. Denk hierbij aan dingen zoals plichtverzuim.

Bovenwettelijke uitkering

Een ambtenaar heeft in principe, net zoals een alledaagse werknemer, recht op een WW-uitkering. Maar zij hebben in sommige gevallen ook recht op een bovenwettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering wordt niet altijd uitgekeerd. Als er sprake is van een reorganisatie, je arbeidsongeschikt bent geraakt en/of ontslagen wordt wegens ongeschiktheid kun je in aanmerking komen voor de bovenwettelijke uitkering. Er zijn twee onderdelen aan de bovenwettelijke uitkering; de aansluitende uitkering en de aanvullende uitkering. Bespreek altijd vóór het einde van de dienstverband of er sprake is van een bovenwettelijke uitkering.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Vanaf 1 januari verandert er het een en ander aan het ambtenarenrecht, dan gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van start (Wnra). De wnra zorgt ervoor dat het verschil tussen ambtenaren en werknemers in de privé sector steeds kleiner wordt. Vanaf 1 januari zullen ambtenaren bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst krijgen in plaats van een aanstelling. Ook het ontslag zal anders verlopen dan we op dit moment gewend zijn. Een ontslag zal vanaf 1 januari via een vaststellingsovereenkomst of via de kantonrechter moeten gebeuren. Mocht je na deze datum dus met ontslag te maken krijgen dan gebeurt dit via het gewone arbeidsrecht.

Ambtenarenrecht is ingewikkeld

Het ambtenarenrecht is een van de meest ingewikkelde rechten die we hebben. Elke stap die je zet kan weer van alles en nog wat in gang zetten en er zijn behoorlijk veel regels die je moet volgen. Je krijgt te maken met een soort puzzel waarbij allerlei kettingreacties kunnen ontstaan. Het is slim om als ambtenaar een specialist achter de hand te hebben zodat je alles tot in de puntjes kunt uitpluizen mocht dat nodig zijn.

[/cs_column]