Erfenis ruzie

Erfenis ruzie

Erfenis ruzie: Het is natuurlijk verschrikkelijk wanneer er iemand in jouw omgeving komt te overlijden. De oorzaak van het overlijden maakt het verdriet er niet minder om. Er komt een hoop kijken bij een overlijden. Zo moet je bijvoorbeeld alle rekeningen gaan sluiten, contracten annuleren en de erfenis verdelen. Dit laatste kan nog wel eens wat problemen veroorzaken.

Van alles regelen

Wanneer iemand overlijdt, moet er van alles geregeld worden. Ten eerste moet er een overlijdensakte aangevraagd worden. Dit is het bewijs dat de persoon in kwestie is overleden. Dit zul je in de toekomst nodig hebben als je bijvoorbeeld contracten wilt opzeggen. Dat is het tweede wat je zult moeten regelen. Denk hierbij aan de contracten met energieleveranciers, mobiel- en internet leveranciers, water leveranciers etc. Deze blijven ook gewoon doorlopen als je ze niet opzegt.

Er is tevens wel een uitzondering op de eerste stap. Wanneer een persoon in het ziekenhuis of een zorgcentrum komt te overlijden, wordt het overlijden automatisch vastgesteld. Dan blijft de eerste stap dus gewoon de overlijdensakte aanvragen. Wanneer het overlijden thuis gebeurt, zul je eerst de huisarts moeten bellen om het overlijden te laten vaststellen. Is de persoon overleden na een ongeluk? Dan moet je de verzekeringsmaatschappij ook bellen. Er zijn nog een hoop andere dingen die je moet regelen, maar daar hebben wij een mooie checklist voor gemaakt. Zorg in ieder geval dat je zo snel mogelijk contact opneemt met een uitvaartverzorger. De meeste uitvaartverzorgers zijn 24 uur per dag te bereiken, dus dit kan zo snel mogelijk gebeuren.

Testament regelen

Sommige mensen maken een testament op voordat zij komen te overlijden. Hierin komt te staan wie de erfgenamen en executeur zijn, welke eigendommen naar wie gaan, wat er gebeurt met een eventueel bedrijf, wie de voogdij en bewind krijgt over aanwezige kinderen etc. Helaas zijn er nog veel mensen die geen testament maken. Dat kan natuurlijk. Misschien hebben zij er simpelweg niet aan gedacht, of hebben zij hier geen tijd voor gehad. In dat geval moet de erfenis verdeeld worden zoals de wet het heeft voorgelegd. In de wet staat vastgelegd wie de erfgenamen zijn. Je kunt er voor kiezen om de erfenis te aanvaarden, dit is geen verplichting. Let wel op dat je bij het aanvaarden van de erfenis, ook de schulden van de overledene erft. Dit is vaak een bijkomstigheid waar mensen niet van op de hoogte zijn. De erfgenamen moeten ook de nalatenschap regelen. Helaas is dit een puntje waar families wel eens op kunnen vastlopen.

Erfenis ruzie

Wanneer er geen testament is opgesteld, kan het wel eens lastig zijn voor de erfgenamen om de erfenis te verdelen. Bij het overlijden van een dierbare komen er al een hoop emoties vrij, en deze heb je niet altijd onder controle. Als de erfenis dan ook nog verdeeld moet worden onder meerdere mensen kan het stressniveau snel oplopen. Probeer altijd de rust te bewaren en samen het probleem aan te pakken. Praat rustig met elkaar over wat jullie nu precies dwars zit, en wat jullie kunnen doen om dit probleem op te lossen. Helaas is het soms zo dat een erfenis conflict zo erg uit de hand is gelopen dat het niet meer onderling op te lossen is. Dan wordt het tijd voor een mediator.

Onterfd en nu?

Natuurlijk kan het ook al vóór het overlijden misgegaan zijn. Een ruzie is compleet uit de hand gelopen en de overledene heeft jou toen onterfd. Je hebt dan geen recht op bezittingen die uit de erfenis voort komen. Toch heb je wettelijk gezien wel sprake op andere dingen. Een onterfd kind heeft altijd aanspraak op een legitieme portie. Doe dit wel op een normale manier. Schakel een advocaat in die jou kan helpen om dit zonder probleem op te eisen. Er zijn wel een paar regels waar je je aan moet houden voordat je aanspraak kunt maken op deze legitieme portie. De advocaat kan jou precies vertellen wat deze regels zijn.

Mediator bij erfenis ruzie

Als er ruzie ontstaat over de erfenis, dan is het de bedoeling dat jullie dit eerst zelf proberen op te lossen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het tot fysiek contact komt, het moet op een beschaafde manier gebeuren. Maar wat nu als je er samen niet uit kunt komen? Sommige conflicten liggen nu eenmaal zo diep dat beide partijen niet meer voor reden vatbaar zijn. Maar ja, er moet natuurlijk wel een oplossing komen, dus hoe nu verder?

Een mediator kan hierin de oplossing bieden. Hij of zij zal met allebei de partijen rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe het probleem zo goed, en eerlijk mogelijk opgelost kan worden. Vaak was de overleden persoon de enige die de familie nog een beetje bij elkaar hield. Nu die persoon weggevallen is, vervalt ook het stukje lijm wat de familie bij elkaar hield.

Erfenis bemiddelen

Het is een erg emotionele periode wanneer er iemand in jouw nabije omgeving komt te overlijden. Wanneer dit dan ook nog eens escaleert tot een erfenis ruzie, zie je natuurlijk al helemaal geen lichtpunt in de duisternis meer. Emoties kunnen vaak de overhand krijgen in dit soort situaties, waardoor je niet meer helder nadenkt en dan heb je ruzie over de afhandeling van de erfenis. Maak van deze nare periode geen traumatische ervaring. Bespreek alles zo rustig en kalm mogelijk, en haal een mediator erbij wanneer je denkt dat het uit de hand gaat lopen. Zowel voor jezelf, als voor de ander, is het wel zo fijn als jullie na deze gebeurtenis nog wel normaal met elkaar kunnen omgaan.

Deel deze artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *