Advocaat tegen Jeugdzorg

advocaat tegen Jeugdzorg

Wanneer je als gezin in contact komt met Bureau Jeugdzorg is dit natuurlijk al vervelend genoeg. Als er dan ook nog eens wordt gezegd dat jouw kind onder toezicht wordt gesteld, dan kan dit soms onverwachts komen. Misschien zie jij hier helemaal geen reden voor, of worden er andere maatregelen voorgesteld waar jij het niet mee eens bent. Je hoeft het ook niet altijd eens te zijn met de uitspraken van Bureau Jeugdzorg. Het is mogelijk om een advocaat tegen jeugdzorg aan te vragen. Hoe je dit precies kunt doen, en wanneer, zullen wij jou uitleggen.

Ondertoezichtstelling aanvragen

Soms zijn er ernstige problemen met de opvoeding of verzorging van een kind. De ontwikkeling kan hierdoor in gevaar komen. Er kan dan besloten worden om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Dit zal niet gelijk gedaan worden. Er zal eerst gekeken worden of vrijwillige basis hulpverlening mogelijk is. Als de ouders deze hulpverlening niet accepteren, of het geen effect heeft, zal er pas gesproken worden over ondertoezichtstelling.

Wanneer dit punt bereikt is zal er eerst een onderzoek plaatsvinden. Er wordt daarbij gekeken naar de ontwikkeling van het kind en of dit in gevaar is. Als dit het geval is, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek aan de rechter doen om een kind onder toezicht te stellen. Er zal dan een zitting voor de rechter plaatsvinden. De gezaghebbende ouders worden tijdens de zitting als belanghebbenden gehoord. Een niet-gezaghebbende ouder mag ook als informant zijn mening geven. Kinderen vanaf 12 jaar zullen afzonderlijk met de rechter spreken. Een ondertoezichtstelling kan voor maximaal één jaar uitgesproken worden en kan elk jaar verlengd worden met één jaar.

Niet eens met ondertoezichtstelling

Het kan natuurlijk zo zijn dat jij het als ouder niet eens bent met een ondertoezichtstelling of een verlenging hiervan. Je bent echter wel verplicht om hieraan mee te werken. Als je dit niet doet, kan de gezinsvoogd van Jeugdzorg een brief sturen met een aanwijzing die jou verplicht om mee te werken. Indien de zorgen zeer ernstig zijn, kan een kind door de rechter uit huis geplaatst worden. Maar dat de ondertoezichtstelling opgelegd wordt door de rechter, betekent niet dat jij geen advocaat tegen jeugdzorg om hulp kunt vragen. Op die manier kun je de ondertoezichtstelling aanvechten of de verlenging hiervan. Ook een uithuisplaatsing kan aangevochten worden bij de rechter.

Advocaat tegen jeugdzorg

De ondertoezichtstelling wordt gezien als een lichte kinderbeschermingsmaatregel terwijl dit wel ingrijpend kan zijn voor het gezin. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij anders denkt over wat jouw kind nodig heeft. Een advocaat tegen jeugdzorg kan jou helpen om dit hard te maken. Hij of zij heeft de nodige kennis en ervaring bij dit soort zaken. De advocaat tegen jeugdzorg zal gedurende de gehele ondertoezichtstelling nauw betrokken zijn in het contact met jeugdzorg en zal indien nodig de stappen nemen die nodig zijn. De advocaat zal altijd het belang van jou en jouw kind op nummer één zetten.

Conflict met jeugdzorg

Natuurlijk zijn er wel meer stappen behalve een ondertoezichtstelling waarmee je het niet eens kunt zijn. De stappen die jeugdzorg neemt moeten altijd in het belang van het kind zijn. Als het contact tussen jou en jouw kind bijvoorbeeld beperkt wordt, kan het best zo zijn dat jij denkt dat dit nadelig is voor het kind. Ook kan het zo zijn dat je juist vind dat jeugdzorg verzuimt om bepaalde stappen te nemen, of dat zij jouw vragen niet beantwoorden. Op dat moment is het ook belangrijk om een advocaat tegen jeugdzorg in te schakelen en er werk van te maken. Je wilt natuurlijk te allen tijde weten wat er met jouw kind gebeurd en waarom, en daar heb jij als ouder ook gewoon recht op.

Een procedure tegen jeugdzorg starten

Het is mogelijk om zelf een procedure te starten tegen jeugdzorg om een conflict met jeugdzorg voor te leggen aan de rechter. Hoewel er maar weinig mensen zijn die gebruik maken van deze mogelijkheid, is die mogelijkheid er al sinds 2015. Vaak zien we dat ouders afwachten of bang zijn dat het opstarten van een juridische procedure de zaak alleen maar meer zal schaden. Natuurlijk zijn er ook mensen die gewoon simpelweg niet weten dat deze mogelijkheid er is. Het is echter wel belangrijk om juridische stappen te zetten indien dit nodig is bij een ondertoezichtstelling. Door samen met de advocaat tegen jeugdzorg de juiste stappen te zetten is er een grotere kans op het beëindigen van de ondertoezichtstelling of thuisplaatsing van jouw kind.

Jeugdrechtadvocaat

Wanneer jij een conflict hebt met jeugdzorg is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Je kunt een verzoek indienen bij de kinderrechter om een oordeel te geven over het geschil. Bij zo’n geschil is het verplicht om een advocaat tegen jeugdzorg in te schakelen. Niet iedere advocaat heeft ervaring en kennis op het gebied van jeugdzorg. Voor dit soort conflicten heb je een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat nodig. Binnen ons team hebben wij landelijk verschillende jeugdrechtadvocaten zitten. Zij hebben genoeg kennis en ervaring om jou te helpen bij deze juridische procedure.

Het is ook de bedoeling dat deze persoon nauw betrokken zal zijn bij de communicatie met jeugdzorg. Zij kunnen jou helpen om de ondertoezichtstelling in goede banen te leiden, maar ook om een verweer tegen de ondertoezichtstelling of een verlening hiervan aan te vechten. Ook een uithuisplaatsing is geen vreemd terrein voor hen. Indien gewenst kan de advocaat tegen jeugdzorg ook aanwezig zijn bij de gesprekken met jeugdzorg, en voert hij of zij gesprekken met de gezinsvoogd.

Deel deze artikel

Comments 2

 1. Die hebben wij dus nodig. Niet alleen voor onze zoon maar om die uithuisplaatsing te stoppen! En wij onze zoon daarnaast gewoon in het weekenden en in de vakanties gewoon thuis hebben.
  Maar ik wil gaan voor het stoppen uhp. Ik ben al anderhalve maand bezig voor hulp. En heel actief. Laten ze me in de kou staan want ja het blijft de overheid!
  Wie durft dit met mij aan?
  We wonen in Hoorn en onze zoon is 12, en uit huis getrokken door de gestapo. ( yep zo noem ik hun) en die zgn gezinsmanager is dwingend, bepalend, enz. Nu heeft ze midden in een belafspraakde hoorn erop gegooit. Respectloos. Ik heb geklaagd bij jgz en we willen een andere gezinsmanager. Ze reageren niet eens.
  Ik heb dat mens laten weten niet meer met haar contact te hebben omdat jij never nooit de hoorn erop hoeft te gooien.
  Mijn zoon zit prima in een gezinhuis. Maar we mogen hem 1 uur per week zien.. doe ff normaal. We zijn gelukkig getrouwd al 17 jaar. 2 kids uit een eerder huwelijk( vechscheiding) ook al jeugdzorg. En ik heb geen schijt, maar ben niet bang. En ik wil voor alle ouders en kinderen van nederland mikken op die debiele uithuisplaatsingen! Dus iemand?

 2. wij zijn als ouders verwikkeld in een strijd tegen onrecht van de instelling Jeugdzorg/ Leger des Heils, Amsterdam, een ouder woont in Rotterdam en de andere ouder met de 2 kinderen in Amsterdam en wij mogen elkaar niet bezoeken van deze instelling terwijl er geen ongeregelheden zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *